تركيب مظلات/هناقر/برجولات خشب/تغطيه مسابح خزانات/مستودعات/عرايش بامبو/قرميد/شبك حمايه0551370693