تركيب مظلات/هناقر/تغطيه مسابح خزانات/برجولات خشب/مستودعات/سواتر/قرميد/شبك حمايه/عرايش بامبو0551370693